Aviz juridic

Prezentul anunț legal reglementează utilizarea serviciilor portalului de internet (denumit în continuare „site-ul”) https://www.digifactproject.com/.

 

Osmaniye MEM cu sediul social la Adnan Menderes Mah. Valilik Binası 80010, Osmaniye, Turcia și ID 6480084798, în calitate de proprietar al site-ului, pune la dispoziția utilizatorilor de internet acest portal cu scopul de a furniza informații despre serviciile și activitățile legate de proiectul „Digital Facilitator Trainer”. În acest scop, mai jos sunt incluse datele de identificare și de contact ale tuturor partenerilor de proiect care pot opera interschimbabil prin intermediul acestui portal în funcție de tipul de serviciu în cauză:

 

TEAM4Excellence:

Strajerului 26, 900204, Constanta, Romania.

Contact: +40723194474/  office@team4excellence.ro

 

OSMANIYE MEM (Osmaniye Il Milli Eğitim Müdürlüğü):

Adnan Menderes Mah. Valilik Binası   80010, Osmaniye, Turkey

Contact: +903288261784/ osmaniyemem@meb.gov.tr

 

FEMXA FORMACIÓN S.L.U:

Rúa San Roque 57-61, 36204, Vigo, Spain. National ID: B36338051, registered in the Mercantile Register of Pontevedra in Volume 4101, File 90, Page PO-59751.

Contact: (+34) 986493464/ info@grupofemxa.es

 

 

Termenii și condițiile de utilizare a site-ului web

 

Aceste condiții reglementează utilizarea site-ului https://www.digifactproject.com/, pe care Osmaniye MEM îl pune la dispoziția utilizatorilor de internet. Accesul utilizatorilor la site-ul web este liber și gratuit.

 

Utilizarea site-ului web vă conferă statutul de utilizator al acestuia și presupune acceptarea integrală și fără rezerve a fiecăreia, și a tuturor prevederilor incluse în acest Aviz Legal în versiunea publicată acum în care se realizează accesul la site-ul web, precum și a Politicii noastre de Confidențialitate și a Politicii de Cookies.

 

Osmaniye MEM își rezervă dreptul de a refuza sau de a retrage accesul la website-ul său, în orice moment și fără notificare prealabilă, acelor utilizatori care nu respectă aceste prevederi generale, precum și pe cele care pot fi aplicabile.

 

Atât paginile acestui site, cât și rețelele de socializare asociate pot conține articole, știri, comentarii sau aprecieri pe diferite subiecte pe care Osmaniye MEM le poate considera de interes și al căror conținut reflectă doar opinia sau criteriile autorilor săi.

 

Modificări ale conținutului site-ului web și întreruperi ale accesului la acesta

 

Osmaniye MEM își rezervă dreptul de a efectua, în orice moment și fără notificare prealabilă, modificări și actualizări ale serviciilor și informațiilor conținute pe site.

 

Osmaniye MEM nu garantează disponibilitatea și continuitatea funcționării site-ului său web și/sau a serviciilor sau conținutului acestuia și nici că acesta este actualizat permanent. Cu toate acestea, atunci când este posibil în mod rezonabil, va fi avertizat în prealabil cu privire la întreruperile în funcționarea site-ului web și a serviciilor oferite în cadrul acestuia. În acest context, Osmaniye MEM își declină orice responsabilitate pentru eventualele daune de orice natură care s-ar putea datora lipsei de disponibilitate sau de continuitate a funcționării site-ului web și a serviciilor oferite prin intermediul acestuia.

 

Disclaimer

 

Osmaniye MEM nu este responsabil pentru utilizarea sau destinația dată de utilizatori informațiilor furnizate prin intermediul site-ului sau al oricăruia dintre serviciile sale, sau pentru comentariile, opiniile și ideile care sunt diseminate din rețelele sociale în care Osmaniye MEM are un profil sau alte instrumente de participare puse la dispoziția utilizatorilor. În acest sens, Osmaniye MEM nu este responsabilă pentru informațiile și conținutul stocat, cu titlu de exemplu, dar fără a se limita la, comentarii, rețele sociale sau orice alt mijloc care permite terților să publice conținut în mod independent pe site-ul web.

 

Osmaniye MEM nu va fi responsabil, direct sau indirect, pentru daunele de orice natură care pot apărea în sistemul informatic al utilizatorului (atât hardware, cât și software) sau în documentele stocate în acesta din cauza accesării de către utilizator a acestui site, din cauza virușilor informatici, a defecțiunilor sau a unor cauze independente de Osmaniye MEM. Nici nu va fi responsabil pentru utilizarea informațiilor conținute pe site-ul web, precum și pentru lipsa de adevăr sau acuratețea conținutului acestuia.

 

Utilizatorii vor fi singurii responsabili pentru realitatea tuturor datelor comunicate prin intermediul site-ului sau al rețelelor sociale asociate, angajându-se să utilizeze cu diligență și confidențialitate cheile care pot fi furnizate de Osmaniye MEM pentru accesul la servicii. În consecință, utilizatorii sunt responsabili de păstrarea corespunzătoare și de confidențialitatea oricăror identificatori și/sau parole care le sunt furnizate de Osmaniye MEM și sunt obligați să nu cedeze utilizarea acestora unor terți sau să permită accesul terților la acestea. Utilizatorii sunt obligați să anunțe imediat Osmaniye MEM despre orice incident care ar putea duce la utilizarea necorespunzătoare a identificatorilor menționați (furt, pierdere …) pentru a proceda la anularea acestora. În timp ce astfel de evenimente nu sunt raportate, Osmaniye MEM va fi exonerat de orice răspundere care ar putea rezulta din utilizarea necorespunzătoare a identificatorilor sau parolelor de către terți neautorizați.

 

Acest site poate facilita accesul, prin intermediul unor link-uri, la alte pagini web care pot fi de interes pentru utilizatori, cu unicul scop de a facilita căutarea de resurse prin intermediul internetului, adică doar în scop informativ, fără ca în niciun caz să presupună sugestie, invitație sau recomandare din partea acestora. Aceste pagini gestionate de terți nu aparțin Osmaniye MEM și nici nu revizuiește conținutul acestora, astfel că nu este responsabil pentru calitatea, acuratețea sau veridicitatea acestora sau pentru funcționarea paginii legate, sau pentru eventualele daune care pot deriva din accesarea sau utilizarea lor.

 

Condiții generale de utilizare a rețelelor sociale și a altor instrumente de colaborare

 

Participarea în rețelele de socializare la care este legat acest site web sau la orice alt serviciu oferit de acesta, implică aderarea deplină și fără rezerve la aceste condiții, oferindu-i proprietarului dreptul de a refuza sau de a retrage accesul la acestea din proprie inițiativă sau la inițiativa unei terțe părți, fără a fi nevoie de o notificare prealabilă, acelor utilizatori care nu le respectă. Rețelele de socializare și alte servicii își propun să fie un instrument digital gratuit pe care Osmaniye MEM îl pune la dispoziția vizitatorilor site-ului său pentru diseminarea de informații legate de activitatea proiectului DigiFacT.

 

De asemenea, orice mesaj ofensator, violent, discriminatoriu sau care ar putea perturba funcționarea normală a acestor instrumente va fi eliminat. Este interzisă publicarea de promoții și link-uri către oferte comerciale, precum și colectarea de date în scopuri publicitare. În cazul în care un utilizator este afectat de acțiuni ilegale sau care contravin acestor condiții sau detectează o utilizare abuzivă a instrumentelor web digitale de către alți utilizatori, puteți informa MEM Osmaniye prin intermediul e-mailului proyectos@femxa.com, pentru ca acesta să le poată modera sau elimina. În orice caz, Osmaniye MEM nu este responsabil pentru comentariile incluse de utilizatori care exprimă doar opinia autorului său. În conformitate cu reglementările privind protecția datelor, înainte de a disemina aceste date cu caracter personal către terți, în special informații fotografice sau audio-vizuale, trebuie să aveți acordul titularilor, abținându-vă să includeți altfel informațiile menționate. În orice caz, se recomandă ca utilizatorii să acorde o atenție deosebită la publicarea unor astfel de conținuturi, pentru a nu pune în pericol viața privată și intimă a persoanelor din mediul lor, precum și pentru a nu publica informații de contact care să permită oricui să știe despre acesta, unde locuiește, unde lucrează sau studiază zilnic, sau locurile de agrement pe care le frecventează de obicei. De asemenea, utilizatorii trebuie să utilizeze și să publice numai conținuturi cu respectarea celor care dețin suficiente drepturi de proprietate intelectuală.

 

Proprietatea intelectuală și industrială

 

Întregul conținut disponibil pe site (texte, grafică, video, imagini, logo-uri, pictograme, iconițe, clipuri audio, compilații de date și software, mărci comerciale, nume comerciale, etc.) sunt proprietatea Osmaniye MEM și sunt protejate de legile de Proprietate Intelectuală și Industrială, pentru care este permisă reproducerea și/sau publicarea, totală sau parțială a site-ului, nici prelucrarea informatică a acestuia, nici distribuirea, comunicarea publică, nici modificarea sau transformarea acestuia, fără permisiunea prealabilă și în scris a responsabililor site-ului. În niciun caz nu se va înțelege că accesul și navigarea utilizatorului implică o renunțare, transmitere, licență sau transfer total sau parțial al drepturilor menționate de către Osmaniye MEM. Materialele puse la dispoziție prin intermediul acestora pot fi folosite numai pentru uz personal și privat, fiind interzisă utilizarea lor în scopuri comerciale sau pentru a se angaja în activități contrare legii.

 

Vor fi permise doar link-uri pe paginile principale ale site-urilor, fiind interzise orice fel de practici care conduc la erori privind originea conținutului. În orice caz, aceste linkuri trebuie să respecte următoarele condiții:

 • Stabilirea legăturii nu va implica nici un fel de acord, contract, sponsorizare sau recomandare din partea Osmaniye MEM a paginii care face legătura. Acestea nu vor implica nici o relație sau colaborare cu entitatea legată, cu excepția cazului în care se indică în mod expres altfel.
 • Pagina web pe care este stabilit hyperlink-ul nu va conține informații cu conținut ilegal, discriminatoriu, contrar principiilor etice general acceptate sau care atentează la ordinea publică și nici nu va avea un conținut care să contravină drepturilor unor terțe părți.
 • Osmaniye MEM poate solicita ca un link către acest site să fie eliminat, fără a fi nevoie să invoce vreun motiv. În acest caz, pagina care a făcut legătura trebuie să șteargă imediat ce primește notificarea corespunzătoare.
 • Osmaniye MEM nu este responsabil în niciun fel și nu garantează calitatea, acuratețea, fiabilitatea, corectitudinea sau moralitatea conținutului sau serviciilor pe care le poate oferi stabilirea hyperlink-ului. Utilizatorul își asumă pe propria răspundere consecințele, daunele sau acțiunile care pot apărea în urma accesării paginii web a hyperlink-ului.
 • Pagina web în care este stabilit hyperlink-ul nu poate conține o marcă comercială, denumire, logo, slogan sau alte semne distinctive aparținând Osmaniye MEM, cu excepția acelor semne care fac parte din același hyperlink.

 

Utilizatorul se angajează să utilizeze site-ul web într-un mod onest, corect și legal și se angajează să se abțină de la:

 • Realizarea „încadrărilor” sau utilizarea de către terți a oricăror alte mecanisme care modifică designul, configurația originală sau conținutul web.
 • Ștergerea, eludarea sau manipularea datelor de înregistrare, mărcilor comerciale și altor date care identifică drepturile Osmaniye MEM, încorporate în conținutul și / sau serviciile oferite de pe web, precum și dispozitivele de protecție tehnică sau orice mecanism de informare pe care le-ar putea conține.
 • Folosirea conținutului și informațiilor despre Osmaniye MEM obținute prin intermediul site-ului său web pentru a trimite reclame, comunicări pentru vânzări directe sau cu orice alt tip de scop comercial sau mesaje nesolicitate adresate mai multor persoane.
 • În general, utilizarea conținutul într-un mod, în scopuri sau efecte contrare legii, moralității și bunelor obiceiuri sau ordinii publice general acceptate.
 • Utilizarea, reproducerea sau copierea, distribuirea, permiterea accesului publicului prin orice formă de comunicare publică, transformarea sau desfășurarea oricărei activități similare sau analoge asupra conținutului web și a portalurilor conectate, fără autorizarea prealabilă și expresă a Osmaniye MEM.

 

Osmaniye MEM autorizează reproducerea totală sau parțială a textelor și conținuturilor puse la dispoziție pe web, dacă se respectă fiecare dintre următoarele condiții:

 • Integritatea conținutului, a documentelor sau a elementelor grafice este menținută.
 • Osmaniye MEM este citat în mod expres ca sursă și origine a acestora.
 • Scopul utilizării este compatibil cu scopurile site-ului și/sau cu activitatea Osmaniye MEM.
 • Nu este prevăzută nicio utilizare comercială, fiind interzisă în mod expres distribuirea, comunicarea publică, transformarea sau recompilarea acestora.
 • Any other use must be communicated and authorized by the Osmaniye MEM, previously and expressly.

 

Protecția datelor cu caracter personal și a cookie-urilor

 

Datele cu caracter personal colectate prin intermediul site-ului vor fi tratate întotdeauna în conformitate cu reglementările în vigoare privind protecția datelor cu caracter personal, așa cum sunt detaliate în Politica de confidențialitate și în Politica privind cookie-urile.

 

Legislație și Jurisdicție

 

Chestiunile legate de utilizarea acestui site web sau a conținutului acestuia, vor fi guvernate și interpretate, în toate și fiecare dintre extremele sale, în conformitate cu acest Aviz Legal și cu legislația europeană, supunând părțile, pentru orice problemă litigioasă derivată din acestea, jurisdicției și competenței exclusive a instanțelor și tribunalelor din Spania, România sau Turcia, cu excepția cazurilor în care nu este permisă de lege, renunțând în mod expres la orice altă jurisdicție care le-ar putea corespunde.