Politica de confidențialitate

În cele ce urmează este prezentată politica de confidențialitate și de protecție a datelor care, împreună cu politica privind modulele cookie, completează notificarea legală a site-ului web: https://www.digifactproject.com/

 

OSMANIYE MEM (Osmaniye Il Milli Eğitim Müdürlüğü) dorește să aducă la cunoștință, prin intermediul acestui text, care sunt criteriile și regulile privind utilizarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, pe care, în calitate de utilizator al acestui site, ni le furnizați în timpul accesării acestuia sau a altor portaluri sau servicii conexe.

 

OSMANIYE MEM se angajează să trateze datele dumneavoastră cu caracter personal în calitate de utilizator al acestui portal ca fiind absolut confidențiale, folosindu-le exclusiv în scopurile indicate, și vă informează că a implementat măsurile de securitate tehnice și organizatorice necesare pentru a asigura securitatea datelor dumneavoastră și pentru a preveni modificarea, pierderea, prelucrarea și/sau accesul neautorizat la acestea, ținând cont de stadiul actual al tehnicii, de natura, domeniul de aplicare și contextul datelor stocate, precum și de riscurile la care acestea sunt expuse, fie că provin din acțiuni umane sau din mediul fizic sau natural, în conformitate cu prevederile articolului 32 din Regulamentul general privind protecția datelor (Regulamentul 2016/679).

 

Exercitarea drepturilor:

 

Datele furnizate prin intermediul oricărui formular electronic care apare pe acest site sau pe alte portaluri partenere, precum și orice date la care OSMANIYE MEM poate avea acces ca urmare a navigării utilizatorilor, vor fi prelucrate de către companiile care compun Grupul în funcție de tipul de serviciu sau produs contractat sau de profilul utilizatorului căruia i se adresează, în fața cărora dumneavoastră, în calitate de parte afectată, puteți exercita drepturile de acces, rectificare, ștergere, opoziție, limitare a prelucrării, portabilitate și, după caz, dreptul de revocare, prin transmiterea unei cereri scrise și semnate la adresele poștale indicate în Notificarea legală sau la adresa de e-mail proyectos@femxa.com, incluzând în ambele cazuri o copie a cărții de identitate sau a unui alt document de identificare echivalent și indicând, cât mai detaliat posibil, la ce fișier, societate sau prelucrare specifică se referă cererea dumneavoastră.

 

Scopurile prelucrării și temeiul juridic care ne legitimează:

 

În general, datele cu caracter personal pe care le furnizați vor fi utilizate pentru a răspunde cererilor și întrebărilor dumneavoastră, pentru a vă furniza informații despre conținutul sau resursele de pe acest site, pentru a vă permite participarea la blog, evenimente și alte instrumente de colaborare. Anumite servicii furnizate prin intermediul site-ului web pot conține prevederi specifice privind protecția datelor cu caracter personal, scopurile colectării datelor dumneavoastră fiind cele care sunt indicate în mod special în formularul respectiv, astfel încât va fi esențială citirea și acceptarea dumneavoastră înainte de solicitarea serviciului în cauză. Necompletarea câmpurilor obligatorii care apar în orice formular poate duce la imposibilitatea OSMANIYE MEM de a răspunde solicitării dumneavoastră. În cazul în care, prin intermediul formularelor menționate mai sus sau al altor funcționalități ale paginii, ne furnizați date personale ale unor terțe părți, înainte de includerea acestora trebuie să le informați cu privire la punctele prevăzute în paragrafele anterioare, aținându-vă de la includerea lor dacă nu obțineți consimțământul acestora.

 

Temeiul juridic care ne permite să efectuăm prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, va fi diferit în fiecare caz în parte, prevalând consimțământul dumneavoastră în acele cazuri în care ne contactați, ne dați transferul de sugestii, întrebări, reclamații, plângeri, abonarea la listele noastre de corespondență sau participarea cu comentarii pe blogul nostru.

 

  • Formular de contact: Scopul prelucrării acestor date va fi acela de a răspunde la întrebările, solicitările de informații și asistență pe care ni le puteți adresa în calitate de utilizator.
  • Blog: Participarea la blogul nostru este complet voluntară și necesită să ne furnizați numele și adresa de e-mail, dintre care doar numele va fi vizibil pentru ceilalți utilizatori.

 

Pentru cât timp păstrăm datele dumneavoastră?

 

Perioada de timp va fi stabilită în fiecare caz în parte, în funcție de scopul pentru care ne furnizați datele:

 

  • Formular de contact: În acele cazuri în care scopul este de a menține contactul cu noi, pentru a ne transmite orice întrebări sau sugestii, vom păstra datele dumneavoastră pentru perioada necesară pentru a răspunde la solicitări și/sau pentru a procesa solicitările primite, perioada estimată fiind de un an.

 

Alte informații care ar putea fi de interes pentru dumneavoastră:

 

  • Link-uri către terțe părți: prin intermediul acestui site web și pentru a facilita gestionarea și, în cazul dumneavoastră, achiziționarea și vânzarea de produse și servicii, puteți accesa prin intermediul unor link-uri site-uri web ale unor terțe părți. Cu toate acestea, OSMANIYE MEM nu va avea acces la informațiile confidențiale pe care le furnizați unor astfel de terțe părți.