Hedefler

Avrupa’da Mesleki Eğitim ve Öğretimde dijital eğitim için teknoloji kullanımında yenilikçi çözümler

Yapay zekâ, oyunlaştırma ve analitik konusunda uzman olan yenilikçi yeni Dijital Kolaylaştırıcı Eğitmeni figürü ve kapsamlı yüksek kaliteli dijital içerik kataloğu aracılığıyla, eğitmenlere ve öğrenicilere dijital teknolojileri yaratıcı, işbirliğine dayalı ve verimli bir şekilde kullanmaları için destek sunuyoruz. Bu eğitim materyallerini özellikle eğitimcilerin gençlerle etkileşimde bulunmaları ve sonuçta bugünün işgücü piyasasıyla bağlantılı olarak gençlerin ihtiyaçlarını karşılamaya yardımcı olmaya odaklanarak hazırlıyoruz.

 

Bu proje ile salgından sonra gerçek bir ihtiyaç haline gelen öğretimde yenilikçi yaklaşımların ve dijital teknolojilerin kullanımını desteklemeye çalışıyoruz. Eğitim teknolojileri ve pedagojik uygulamalarda tedarikçiler ile uzmanları kullanarak yerel zorluklara ve gerçeklere uyarlanmış özel çözümler sunabilen bir eğitim metodolojisi geliştirmeye çalışıyoruz.