Faydalanıcılar

Yapay zekâ oyunlaştırma ve veri analizi konularında dijital becerilerini geliştirmek isteyen mesleki ve teknik eğitim öğretmenleridir

Yararlanıcılar proje kapsamında oluşturulacak dijital kaynakları hem İngilizce hem de kendi dillerinde (TR, RO, ES) kullanarak yaygın eğitim yöntemlerinden oluşan araç kutularına ekleme yapma fırsatına sahip olacaklar. Bu araçlar eğitimciler için çok önemlidir ve onlara dijital medya aracılığıyla ifade etme, dijital dünyada iletişim kurma, bilgiyi yorumlama ve bilinçli kararlar alma konusunda destekler sağlar.

 

Mesleki ve Teknik Eğitim ve Öğretim öğretmen ve eğitmenleri, günümüz gençlerinin dijital becerilerini ve tutumlarını geliştirmek için daha iyi kapasiteye sahip olacaklar. İstihdam edilebilirliklerine katkıda bulunacak ve sosyal içerme imkânlarını geliştireceklerdir.